Študentom UM je na voljo online storitev, ki omogoča lažje spremljanje napredovanja pri študiju

Študentom študijskih programov 1. in 2. stopnje Univerze v Mariboru je v spletnem AIPS-u dostopna »Infografika«, ki omogoča lažje spremljanje napredovanja pri študiju.

Infografika je sicer vključena v akademski informacijski podsistem Univerze v Mariboru. Na voljo je vsem študentom, ki imajo v tekočem študijskem letu veljaven status študenta. Po prijavi v spletno mesto svojo infografiko vključijo v zavihku »Študij«.

Študenti lahko svoj napredek primerjajo s krivuljo izkušenj prejšnjih generacij. Krivulja izkušenj je sestavljena posebej za vsak študijski program in predstavlja povprečno letno statistično vrednost uspešnosti študentov v sistemu ECTS. V nekaterih primerih obstaja sicer možnost onemogočanja prikaza krivulje izkušenj.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada.

Več o tem Storitev

Vir: facebook.com