Студентот Марко Ногич е победникот на 8-от Балкански отворен натпревар во областа на програмирањето

Помеѓу 9 и 10 ти ноември 2018 година на Универзитетот во Нови Сад се одржа Студентски натпревар во областа на програмирањето LabVIEW. На нтпреварот учествуваа повеќе од 20 студенти од Словенија, Хрватска, Србија, Македонија, Унгарија и од Полска.

Од ФЕРИ УМ учествуваа доц.др. Бојан Гергич и студентот Доминик Грил, како и Матеј Ногич. Последниот, студент во 2-ра година на Електротехника МАГ, смер Електроника, го освои првото место.

Извор: feri.um.si