Студентот од универзитетот во Марибор, кој што разработи апарат за навигација за слепи, победи на конкурсот за студентски статии во рамките на конференцијата ERK 2019

На крајот на септември 2019 година во Порторож се одржа 28-та конференција за електротехника и компјутерски науки ERK 2019. Во рамките на конференцијата се одржа студентски конкурс за статии.

Според резултатите од конкурсот студентот од факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот од Марибор Кристијан Стопар го освои првото место и се стекна со право да настапи на конкурсот за студентски научни работи Regije 8, кој што ги обединуваат специјалистите од областа на електротехниката, информатиката и компјутерските науки од земјите од Европа, Африка и Азија.

Да додадеме дека Кристијан Стопар заедно со уште двајца студенти, Пиеј Жнидаршич и Урбан Кошале, разработија визуелно-кинестички навигациски апарат за лица кои што имаат делумно или целосно оштетен вид.

Извор: feri.um.si