Študentski projekt SOS Slovenščina

Cilj samega projekta je bilo oblikovanje spletne aplikacije SOS Slovenščina. Aplikacija na spletnem naslovu sos-slovene.ff.um.si uporabnikom ponuja prosto brskanje prevodov v slovenskem in angleškem jeziku, ključne kvalifikatorje za spol in število ter 24 tematskih področij, kjer lahko uporabniki iščejo besedišče in sporazumevalne vzorce.

Pri projektu so sodelovali študenti in profesorji Filozofske fakultete, Fakultete za naravoslovje in matematiko, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Sodelovala sta tudi strokovna sodelavca Slavističnega društva Maribor in Študentskega društva ERASMUS – študentska mreža pri Univerzi v Mariboru.

Vir: facebook.com