Študentu Fakultete za energetiko prvo mesto na natečaju Trajnostna energija

Boštjan Krošelj, študent magistrskega študijskega programa na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru je v močni konkurenci s 57 prijavljenimi raziskovalnimi nalogami osvojil 1. mesto in denarno nagrado na natečaju Trajnostne energije, ki ga prireja Borzen d.o.o. Na natečaju so sodelovali študenti slovenskih fakultet, ki imajo status študenta visokošolskega strokovnega študijskega programa ali univerzitetnega študijskega programa (1. bolonjska stopnja) ali magistrskega študijskega programa (2. bolonjska stopnja).

Borzen, slovenski operater trga z elektriko, je z letošnjim natečajem za študente želel spodbuditi večje zavedanje o pomembnosti energetske prenove stavb pri mlajši populaciji ter predvsem vzpostaviti most med znanstveno-raziskovalnim potencialom študentov in aktualnimi dilemami energetske učinkovitosti.

Boštjan Krošelj je raziskovalno nalogo pripravil na študijskem primeru Srednje šole Jesenice, ki je potrebna celovite energetske sanacije in so jo na Borzenu izbrali v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Boštjan Krošelj je diplomiral na 1. stopnji študija, pod mentorstvom profesorja dr. Zdravka Praunseisa, v Laboratoriju za energetski menedžment in inženiring, iz področja energetske prenove stavb, in si na ta način pridobil pomembna teoretična in praktična znanja, ki jih je znal koristno uporabiti pri razpisani raziskovalni nalogi. V predtekmovanju je bila Boštjanova raziskovalna naloga uvrščena med 17 posebej obravnavanih raziskovalnih nalog, v finalnem delu tekmovanja pa med prva tri mesta. V glavnem delu tekmovanja je sledila predstavitev in zagovor raziskovalne naloge pred strokovno komisijo, ki je študentu prinesla 1. mesto in denarno nagrado.

Rezultati natečaja so bili predstavljeni na slavnostni podelitve nagrad, ki je bila 8. decembra 2017, na Gospodarski zbornici Slovenije. Drugo in tretje mesto sta osvojila študentka in študent Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

Vir: um.si