Študij na VŠHTB odpira vrata v svet: intervju z mag. Tadejo Krašna, v. d. dekanje Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled je bila ustanovljena leta 2010 in je edina visokošolska institucija v Sloveniji, ki izvaja študijska programa Hotelirstvo in turizem ter Zdravstveni turizem. Med drugimi se lahko pohvali z lokacijo, saj je Bled kraj s prepoznavno tradicijo turizma in hotelirstva, ter z visoko zaposljivostjo njihovih diplomantov.

Photo: mag. Tadeja Krašna, v. d. dekanje Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled

– Po katerih posebnostih izstopa VŠHTB?

– Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled je edina visokošolska institucija v Sloveniji, ki izvaja študijski program Zdravstveni turizem, ki je unikaten preplet medicine in turizma. Bodoči študentje lahko izbirajo med izbirnima moduloma Management zdraviliškega turizma in Management wellness turizma. Za uvedbo tega študijskega programa smo se odločili, ker ljudje vse več pozornosti posvečamo zdravju in zdravemu načinu življenja. Skrb za zdravje, izstopanje iz rutine vsakodnevnega življenja in kakovostna zdravstvena oskrba pa so pogosto tudi motivi za potovanja. S tem se ukvarja zdravstveni turizem, ki je posebna veja turistične dejavnosti, pri kateri je težišče na zdravljenju in zdravstvenih oziroma medicinskih storitvah.

Poleg tega se ponašamo tudi s študijskim programom Hotelirstvo in turizem, na katerem študenti izbirajo med moduloma Turistični management in Hotelirski management. Tudi študij hotelirstva zaenkrat izvajamo edini v Sloveniji. Locirani smo na Bledu, ki je kraj s prepoznavno tradicijo turizma in hotelirstva in ena od vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji.

– Kaj je tisto, kar VŠHTB dela odlično?

– Naše poslanstvo je razvijati znanje, sposobnosti in ideje v duhu odprtosti, jih narediti uporabne ter jih prenesti na naslednje generacije. Študij turizma priporočamo vsem, ki jih zanima delo z ljudmi, organizacija potovanj, skrb za zdravje, oblikovanje inovativne, ustvarjalne in celovite ponudbe po meri posameznega gosta. Poudarek je na timskem delu, študiji primerov, na samostojnosti in suverenosti posameznika. Spodbujamo ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost. Študenti imajo možnost opravljanja prakse v EU – Erasmus+. Diplomante obeh študijski programov želimo pripraviti za takojšnje samostojno opravljanje dela na področjih turističnega in zdravstvenega managementa in jim tako omogočiti neposredno zaposlitev po zaključku študija. Turizem skupaj s hotelirstvom je eden najpomembnejših storitvenih sektorjev v svetu in ponuja širok spekter zaposlitvenih možnosti na mednarodnem trgu dela. Podobno velja za zdravstveni turizem, ki pridobiva na pomenu, saj se po poročilu Oxford Economics v naslednjih 10 letih predvideva 25 % letna rast zdravstvenega turizma. Na letni ravni je to 11 milijonov zdravstvenih turistov, kar pomeni tudi večjo potrebo po zaposlitvi ustrezno usposobljenega kadra.

– Koliko študentov študira pri vas, od kod vse prihajajo in na katere programe se največ vpisujejo?

– V letošnjem študijskem letu smo vpisali 45 študentov, od tega dve študentki iz Gospodarske šole iz Avstrije na program Zdravstveni turizem. Glede na to, da smo zasebna institucija, s poudarkom na individualnem pristopu, je to kar veliko. Oba študijska programa sta bila do letošnjega leta enakomerno zastopana. Letos smo opazili nekoliko večje povpraševanje po študiju Hotelirskega managementa. Na študijskem programu Zdravstveni turizem pa je večje povpraševanje po modulu Management zdraviliškega turizma. Študentje prihajajo z vseh koncev Slovenije in se na našo šolo vpisujejo bodisi po končani srednji šoli bodisi po končani višji šoli. Izvajamo izredni študij, tako da so pri nas dobrodošli študentje vseh starosti.

– Kakšna je vaša strategija za pridobivanje tujih študentov?

– Za pridobivanje tujih študentov sodelujemo s podjetjem 2TM.

– Kakšni so vizija, ambicije in cilji za razvoj VŠHTB?

– Osrednje vodilo VŠHTB je izobraziti visoko usposobljen kader in hkrati prispevati h gospodarskemu razvoju kraja in širše družbene skupnosti. Med cilji na prvo mesto vedno postavljamo kakovostno izvedbo študijskih programov in skrb za študenta. Temu sledijo: mednarodno sodelovanje s sorodnimi inštitucijami in vključevanje v mednarodne projekte ter vzpostavljanje partnerskih odnosov z domačim in tujim gospodarstvom. Pri nas so vedno dobrodošli tudi mladi sodelavci, ki jih zanimata poučevanje in raziskovanje. V prihodnosti imamo namen razviti magistrski študijski program mednarodnega turističnega managementa.

Vabimo vas, da se nam pridružite na Bledu.

Novinarka: Špela Zupan Štampohar