Studije u Slovačkoj

Medicina, stomatologija,
farmacija i biznis programi

Studije u Slovačkoj

Medicina, stomatologija, farmacija i biznis programi

Opšta medicina

Studenti programa opšte medicine dobijaju odgovarajuća znanja iz teorijskih, predkliničkih i klin-ičkih disciplina. Tokom praktične obuke uče osnovne metode prevencije, dijagnoze i lečenja. Po završetku integrisanog master programa, diplomirani studenti postaće specijalisti opšte medi-cine i mogu se prijaviti za rad kao lekari bilo koje specijalizacije. Obuka na programu opšte medicine traje 6 godina, a diplomcima se dodeljuje stepen doktora medicine, što im omogućava da rade ne samo u Evropskoj uniji, već i praktično širom sveta.
Studenti šeste godine imaju dodatnu mogućnost da završe poslednju godinu studija u svojoj zem-lji. Na fakultetu univerziteta u Slovačkoj priznaće im se sve akademske obaveze koje student is-puni.
Studije se završavaju uspešnim polaganjem završnog državnog ispita na englskom jeziku sa kojim se dobija sertifikat.

Trajanje studija: 6 godina.

Stepen: integrisani master program.

Jezik studija: engleski.

Vrsta studija: redovne.

Cena: 10500 € / godina.

Prijemni ispiti:
Hemija, Biologija, Engleski jezik (sertifikat nije potreban).

Smeštaj: studentski dom.

Stomatologija

Diplomci programa Stomatologija imaju odgovarajuća znanja iz teorijske, predkliničke i kliničke oblasti stomatologije.
Tokom praktične nastave i pohađanja predmeta iz dentalne medicine, studenti uče osnovne pre-ventivne, dijagnostičke i terapijske postupke i stiču kvalifikacije za samostalno sprovođenje os-novnih praktičnih postupaka. Studije na programu Stomatologija traju 6 godina, a diplomci stiču stepen doktora dentalne medicine, koji je priznat u svim zemljama Evropske unije i u većini dru-gih zemalja.
Studenti šeste godine imaju dodatnu mogućnost da završe poslednju godinu studija u svojoj zem-lji. Na fakultetu univerziteta u Slovačkoj priznaće im se sve akademske obaveze koje student is-puni.
Studije se završavaju uspešnim polaganjem završnog državnog ispita na englskom jeziku sa kojim se dobija sertifikat.

Trajanje studija: 6 godina.

Stepen: integrisani master program.

Jezik studija: engleski.

Vrsta studija: redovne.

Cena: 11 000 € / godina.

Prijemni ispiti:
Hemija, Biologija, Engleski jezik (sertifikat nije po-treban).

Smeštaj: studentski dom.

Farmacija

Diplomci programa Farmacija imaju visok nivo znanja i praktičnih veština iz oblasti hemije, bi-ologije, medicine i farmacije i posebno duboko znanje o uticaju medicinskih preparata na ljudski orgnizam, efektima i neželjenim efektima njihove upotrebe, a takođe uzimaju u obzir medicins-ke i socijalne aspekte upotrebe lekova.
Diplomac je upoznat sa farmaceutskom tehnologijom, rezultatima farmaceutskih, mikrobi-oloških i bioloških ispitivanja lekova za ljudsku upotrebu i može da ocenjuje naučne podatke o medicinskim preparatima.
Diplomirani specijalisti takođe imaju znanja iz oblasti pravnih aspekata farmaceutske prakse.
Nastavni plan odgovara Direktivi Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije 2005/36 / EU o priznavanju stručnih kvalifikacija.

Trajanje studija: 5 godina.

Stepen: integrisani master program.

Jezik studija: engleski.

Vrsta studija: redovne.

Cena: 7500 € / godina.

Prijemni ispiti: Hemija, Biologija, Engleski jezik (sertifikat nije potreban).

Poslovna administracija

Bitno: upis u tri termina – u jesen, zimi i u proleće!

City University of Seattle nudi četvorogodišnji dodiplomski program poslovne administracije. Glavni sadržaji programa su menadžment i srodne oblasti koje pružaju široku sliku o poslovanju, kao što su: računovodstvo, finansije, marketing, ekonomija, pravo i međunarodni odnosi.
Studenti usavršavaju veštine komunikacije i donošenja odluka na osnovu proučavanih faktora ponašanja u poslovnom svetu; dobijaju dobru osnovu za nastavak obrazovanja u mnogim admin-istrativnim, tehničkim i komercijalnim sektorima.

Trajanje studija: 4 godine.

Stepen: dodiplomske studije.

Jezik studija: engleski.

Vrsta studija: redovne, vanredne, onlajn.

Cena: 2590 € / godina.

Prijemni ispiti: Engleski jezik.

MBA Poslovna administracija
Dvostruka diploma

Bitno: upis u tri termina – u jesen, zimi i u proleće!

Program je namenjen studentima sa odličnim znanjem engleskog jezika koji planiraju da zau-zmu rukovodeće položaje u kompanijama ili otpočinju svoj biznis.
MBA program sa dvostrukom diplomom iz poslovne administracije kombinuje dva akreditovana studijska programa – master program više škole za menadžment u Bratislavi i program MBA City University of Seattle. Nastava se održava u Bratislavi, od ponedeljka do četvrtka. Svi studenti imaju pristup akademskoj zajednici i informativnim izvorima CityU.
Nakon uspešno završenih studija, diplomci istovremeno dobijaju dve diplome – diplomu magistra slovačkog univerziteta, koju priznaju sve zemlje EU, i MBA diplomu koja je priznata u SAD i na međunarodnom nivou. Paralelne studije pružaju mogućnost uštede novca i vremena za sticanje dve diplome, a integrisana lista predmeta nudi najbolje od oba programa.

Trajanje studija:
2 godine / 2,5 godine.

Stepen: master program.

Jezik studija: engleski jezik.

Vrsta studija: redovne
(2 godine), onlajn (2,5 godine).

Cena: 2500 € / godina.

Prijemni ispiti: engleski jezik (TOEFL sertifikat).

Opšta medicina

Trajanje studija: 6 godina.

Stepen: integrisani master program.

Jezik studija: engleski.

Vrsta studija: redovne.

Cena: 10500 € / godina.

Prijemni ispiti:
Hemija, Biologija, Engleski jezik (sertifikat nije potreban).

Smeštaj: studentski dom.

Studenti programa opšte medicine dobijaju odgovarajuća znanja iz teorijskih, predkliničkih i klin-ičkih disciplina. Tokom praktične obuke uče osnovne metode prevencije, dijagnoze i lečenja. Po završetku integrisanog master programa, diplomirani studenti postaće specijalisti opšte medi-cine i mogu se prijaviti za rad kao lekari bilo koje specijalizacije. Obuka na programu opšte medicine traje 6 godina, a diplomcima se dodeljuje stepen doktora medicine, što im omogućava da rade ne samo u Evropskoj uniji, već i praktično širom sveta.
Studenti šeste godine imaju dodatnu mogućnost da završe poslednju godinu studija u svojoj zem-lji. Na fakultetu univerziteta u Slovačkoj priznaće im se sve akademske obaveze koje student is-puni.
Studije se završavaju uspešnim polaganjem završnog državnog ispita na englskom jeziku sa kojim se dobija sertifikat.

Stomatologija

Trajanje studija: 6 godina.

Stepen: integrisani master program.

Jezik studija: engleski.

Vrsta studija: redovne.

Cena: 11 000 € / godina.

Prijemni ispiti:
Hemija, Biologija, Engleski jezik (sertifikat nije po-treban).

Smeštaj: studentski dom.

Diplomci programa Stomatologija imaju odgovarajuća znanja iz teorijske, predkliničke i kliničke oblasti stomatologije.
Tokom praktične nastave i pohađanja predmeta iz dentalne medicine, studenti uče osnovne pre-ventivne, dijagnostičke i terapijske postupke i stiču kvalifikacije za samostalno sprovođenje os-novnih praktičnih postupaka. Studije na programu Stomatologija traju 6 godina, a diplomci stiču stepen doktora dentalne medicine, koji je priznat u svim zemljama Evropske unije i u većini dru-gih zemalja.
Studenti šeste godine imaju dodatnu mogućnost da završe poslednju godinu studija u svojoj zem-lji. Na fakultetu univerziteta u Slovačkoj priznaće im se sve akademske obaveze koje student is-puni.
Studije se završavaju uspešnim polaganjem završnog državnog ispita na englskom jeziku sa kojim se dobija sertifikat.

Farmacija

Trajanje studija: 5 godina.

Stepen: integrisani master program.

Jezik studija: engleski.

Vrsta studija: redovne.

Cena: 7500 € / godina.

Prijemni ispiti: Hemija, Biologija, Engleski jezik (sertifikat nije potreban).

Diplomci programa Farmacija imaju visok nivo znanja i praktičnih veština iz oblasti hemije, bi-ologije, medicine i farmacije i posebno duboko znanje o uticaju medicinskih preparata na ljudski orgnizam, efektima i neželjenim efektima njihove upotrebe, a takođe uzimaju u obzir medicins-ke i socijalne aspekte upotrebe lekova.
Diplomac je upoznat sa farmaceutskom tehnologijom, rezultatima farmaceutskih, mikrobi-oloških i bioloških ispitivanja lekova za ljudsku upotrebu i može da ocenjuje naučne podatke o medicinskim preparatima.
Diplomirani specijalisti takođe imaju znanja iz oblasti pravnih aspekata farmaceutske prakse.
Nastavni plan odgovara Direktivi Evropskog parlamenta i Saveta Evropske unije 2005/36 / EU o priznavanju stručnih kvalifikacija.

Poslovna
administracija

Bitno: upis u tri termina – u jesen, zimi i u proleće!

Trajanje studija: 4 godine.

Stepen: dodiplomske studije.

Jezik studija: engleski.

Vrsta studija: redovne, vanredne, onlajn.

Cena: 2590 € / godina.

Prijemni ispiti: Engleski jezik.

City University of Seattle nudi četvorogodišnji dodiplomski program poslovne administracije. Glavni sadržaji programa su menadžment i srodne oblasti koje pružaju široku sliku o poslovanju, kao što su: računovodstvo, finansije, marketing, ekonomija, pravo i međunarodni odnosi.
Studenti usavršavaju veštine komunikacije i donošenja odluka na osnovu proučavanih faktora ponašanja u poslovnom svetu; dobijaju dobru osnovu za nastavak obrazovanja u mnogim admin-istrativnim, tehničkim i komercijalnim sektorima.

MBA Poslovna
administracija

Dvostruka diploma

Bitno: upis u tri termina – u jesen, zimi i u proleće!

Trajanje studija:
2 godine / 2,5 godine.

Stepen: master program.

Jezik studija: engleski jezik.

Vrsta studija: redovne
(2 godine), onlajn (2,5 godine).

Cena: 2500 € / godina.

Prijemni ispiti: engleski jezik (TOEFL sertifikat).

Program je namenjen studentima sa odličnim znanjem engleskog jezika koji planiraju da zau-zmu rukovodeće položaje u kompanijama ili otpočinju svoj biznis.
MBA program sa dvostrukom diplomom iz poslovne administracije kombinuje dva akreditovana studijska programa – master program više škole za menadžment u Bratislavi i program MBA City University of Seattle. Nastava se održava u Bratislavi, od ponedeljka do četvrtka. Svi studenti imaju pristup akademskoj zajednici i informativnim izvorima CityU.
ПосNakon uspešno završenih studija, diplomci istovremeno dobijaju dve diplome – diplomu magistra slovačkog univerziteta, koju priznaju sve zemlje EU, i MBA diplomu koja je priznata u SAD i na međunarodnom nivou. Paralelne studije pružaju mogućnost uštede novca i vremena za sticanje dve diplome, a integrisana lista predmeta nudi najbolje od oba programa.

Šta mi nudimo?

Izbor
struke

Upis na
univerzitet

Dobijanje
boravišne dozvole

3 razloga za saradnju s našom kompanijom

Analitika dokumenata kandidata i individualni izbor programa.

Potpuna podrška pri procesu upisa, pomoć pri pripremi dokumenata
i podrška pri dobijanju borvišne dozvole u Slovačkoj.

Brzo dobijanje svih informacija iz jednog izvora.

Često postavljana pitanja

Nastava na svim ponuđenim studijskim programima u Slovačkoj odvija se na engleskom jeziku. Neke obrazovne institucije dodatno nude jezički program – intenzivne kurseve engleskog pre početka studija ili paralelno sa studijama. Kandidat mora da zna engleski jezik na nivou B2.

Na programima medicine, dentalne medicine i farmacije morate polagati prijemne ispite. Ispit se polaže na engleskom jeziku u odabranoj obrazovnoj ustanovi i sastoji se od pitanja iz hemije i biologije. Kandidati će imati priliku da se unapred pripreme za ispit.
Na programima poslovne administracije nema prijemnih ispita, ali je potreban položen TOEFL test koji nije stariji od 2 godine. Ako kandidat prethodno nije polagao TOEFL, može polagati test u odabranoj obrazovnoj ustanovi.

Sertifikat za prijemne ispite na programima medicine, dentalne medicine i farmacije nije potreban. Ako kandidat razume pitanja tokom prijemnog ispita i položi ga, smatra se da ima adekvatan nivo znanja engleskog jezika.
Programi vezani za poslovanje zahtevaju test TOEFL.

Prema podacima Ministarstva obrazovanja trenutno u Slovačkoj postoji 28 univerziteta i viših škola koji pored studija na slovačkom jeziku nude i studije na drugim jezicima, pre svega na engleskom. Studije na svim drugim jezicima osim na slovačkom se plaćaju. Cena varira od 750 do 11 000 evra po akademskoj godini.

Svi ponuđeni programi studija u Slovačkoj su akreditovani i priznati u većini zemalja sveta, što omogućava diplomcima da pronađu posao u bilo kojoj zemlji Evropske unije. Diplomci slovačkih univerziteta grade uspešnu karijeru i zauzimaju vodeće pozicije u svojoj zemlji kao i u inostranstvu.

Da, redovni strani studenti u Slovačkoj  mogu legalno da rade do 20 sati nedeljno.

Nakon završenih studija u Slovačkoj, možete ostati da živite i radite u zemlji. Stranim državljanima sa diplomom slovačkog univerziteta je lakše naći posao jer im nisu potrebne posebne radne dozvole.

Kako se prijaviti na studije?

Ispunite donji obrazac ili kontaktirajte 2TM menadžera. Kontaktiraćemo vas odmah posle dobijenog upita.

Prijavite se

na studije u Slovačkoj!

Politika zaštite ličnih podataka

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

KONTAKTIRAJTE NAS:


Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
Postavite pitanje

Contact us:Privacy Policy

Checking this box is required to send your message!

Checking this box is required to send your message!

x