Susret partnera na projektu Retina u mansionu Lantjeri u Vipavi

U ponedeljak, 19. novembra 2018. u mansionu Lantjeri u Vipavi održan je susret predstavnika konzorcijuma projekta Retina, Univerziteta Nova Gorica (vodećeg partnera) i drugih partnera na projektu: firme Primorski tehnološki park d.o.o., Instituta za hemiju, Tehnološkog univerziteta u Gracu (Austrija), Polymer Competence Center Leoben GmbH, Univerziteta u Leobenu (Montanuniversität Leoben, Аustrija) i CTR Carinthian Tech Research AG  (Austrija).

Između ostalog, partneri na projektu jednoglasno su odobrili pilot akcije sa kompanijama ITW Metalflex, Hirsh i Ottronic. U martu 2019. u Leobnu konzorcijum takođe organizuje dvodnevnu školu za preduzetnike, predstavnike naučno-istraživačkih instituta i obrazovnih institucija.

U toku rada dvodnevne škole razmatraće se sledeće teme: „Nove tendencije u karakteristikama materijala, procesa i u modelovanju“, „Instrukcije za pripremu  prijava za pilot događaje tipa 1 za slobodan pristup ka naučnoj infrastrukturi u okviru projekta Retina“ i „Metodologija marketinških istraživanja za preduzeća“.

Izvor: facebook.com