Svečana otvoritev 25. akademskega leta

Osrednja akademija ob otvoritvi 25. akademskega leta Univerze v Novi Gorici je potekala v četrtek, 17. oktobra 2019, v dvorcu Lanthieri v Vipavi.

Ob tej priložnosti je občinstvo nagovoril prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici, in zbrane spomnil na ustanovitev Univerze v Novi Gorici, ki je potekala 1995 leta.

V 25. akademskem letu Univerze v Novi Gorici se pedagoška dejavnost izvaja v okviru petih fakultet, akademije umetnosti in visoke strokovne šole. Študij je do danes na Univerzi v Novi Gorici zaključilo 233 doktorjev znanosti, 396 magistrov in 895 diplomantov. Raziskovalna dejavnost poteka v šestih centrih in štirih laboratorijih, ki so opremljeni z vrhunsko raziskovalno opremo.

Število tujih študentov iz leta v leto narašča in v letošnjem akademskem letu tuji študenti predstavljajo kar 54% študentske populacije. Prihajajo iz 48 različnih držav tako iz Evrope kot tudi iz drugih celin.

Na Univerzi v Novi Gorici študijske programe nenehno nadgrajujejo in dopolnjujejo. Z letošnjim študijskim letom uvajajo magistrski in doktorski študij na področju materialov ter magistrski študij na področju vinogradništva in vinarstva. Prav tako so v postopku preoblikovanja Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo v Fakulteto za vinogradništvo in vinarstvo.

Na svečani akademiji je prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici, podelil naziv častni doktor Univerze v Novi Gorici svetovno priznanemu strokovnjaku s področja molekularnih spektroskopskih metod in biomedicine prof. Giacintu Scolesu, za izjemne znanstvene in strokovne dosežke na področju časovno odvisne spektroskopije in ved o življenju. Zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici je postal mednarodni strokovnjak na področju ohranjanja ekonomike kulture, umetnosti in dediščine, prof. dr. Xavier Greffe. Naziv je prejel za pomemben prispevek k mednarodnemu ugledu in razvoju Univerze v Novi Gorici ter za vzorno opravljanje pedagoškega in mentorskega dela. Za izjemen prispevek k razvoju znanstvene odličnosti Univerze v Novi Gorici na področju molekularne in celične biologije pa je naziv častni član Univerze v Novi Gorici prejel mednarodni strokovnjak na področju biologije in onkogeneze virusov HPV, prof. dr. Lawrence Banks.

Nagradili so tudi devet študentk in študentov. Priznanje alumnus primus je prejela diplomantka, ki je diplomirala kot prvi iz svoje generacije vpisanih študentov, in sicer Josipa Škrapić, priznanje alumnus optimus pa diplomanti, ki so med diplomanti v posameznem študijskem letu dosegli najvišjo povprečno oceno študija, in sicer Andrea Torroni, Gaja Tomsič, Zala Zbičajnik, Nik Obid, Nika Kravos, Ana Cukjati, Nada Ihanec in Josipa Škrapić.

Vir:: ung.si