Svetski dan medicinske fizike

Danas je Svetski dan medicinske fizike. Tim povodom Fakultet za matematiku i fiziku Univerziteta u Ljubljani priređuje poseban program:

  1. Jošt Stergar: Hiperspektralno snimanje u pretkliničkim studijama.
  2. Damijan Valentinuci, dr Martina Vrankar: Radioaktivne analize FDG,PET/CT kod bolesnika sa rakom pluća lečenih imunoterapijom.
  3. Gloria Marti Andres, dr Petra Tomše: Analiza FDG, PET/CT snimaka mozga (saradnja centara u Pamploni i Ljubljani).
  4. dr Luka Ležaić: Uvođenje novih radiofarmaceutika u kliničku praksu.

Vidimo se u četvrtak, 7.11.2019. u 15 časova u F1 na FMF, Jadranska ulica 19, Ljubljana!

Izvor: medfiz.si