Светски ден на поштата

На денешен ден 1874 година во Швајцарија е воспоставена светска поштенска унија, па 09 октомври е ден кој што го слават сите пошти во целиот свет.

Photo: Unsplash/Artsy Vibes

Совет: денес можете бесплатно да го посетите Музејот на поштата и телекомуникациите во Полхов Градец.