Светски ден на програмерите

Денес е светски ден на програмерите и специјалистите од компјутерските науки. Овој ден се одбележува на секој 256 дена во годината т.е. на 13-ти или 12-ти септември (ако е престапна година).

Photo: Unsplash/Danial RiCaRoS

Програмерот извршува основни операции за развој на информатичките системи, т.е. пишување на компјутерски програми кои што се напишани со кодови. Работата програмер е една од дефицитарните професии и поради тоа е една од најпосакуваните и најбараните.

Вие можете да студирате компјутерски науки и информатички технологии на Факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика (FERI) при Универзитетот во Марибор.

За повеќе информации ве молиме контактирајте не.