Светски ден на туризмот

Светскиот ден  на туризмот секоја година се одбележува на 23 септември под покровителство на Светската туристичка организација (United Nations World TourismOrganization – UNWTO). Целта на промоцијата да се проговори за важноста на туризмот и за неговите општествени, културни, политички и економски вредности за меѓународната заедница.

Photo: Unsplash/Alicia Steels

Оваа година Светскиот ден на туризмот ќе биде посветен на темата „Туризмот и работните места: подобра иднина за сите“.

Туризам може да се студира во Словенија. Контактирајте нѐ за повеќе информации.