Sveučilišna knjižnica Maribor – partner europskog projekta za realizaciju nacionalnih projekata otvorene znanosti

Sveučilišna knjižnica Maribor partner je europskog projekta H2020 NI4OS-EUROPE: BUILDING NATIONAL INITIATIVES FOR OPEN SCIENCE IN EUROPE (Realizacija nacionalnih projekata za otvorenu znanost u Europi). Pored Sveučilišne knjižnice, u projektu već 3 godine kao nacionalni partner sudjeluje i državna ustanova Arnes – Akademska i znanstveno-istraživačka mreža Slovenije.

Projekt uključuje otvoren pristup znanstvenim rezultatima, ponovnu upotrebu javno dostupnih i znanstveno-istraživačkih podataka, kao i stvaranje zajedničke europske otvorene znanstvene platforme pod nazivom European Open Science Cloud (Europski oblak otvorene znanosti).

Projekt se fokusira na regiju jugoistočne Europe kako bi se potaklo uključivanje važnih zainteresiranih strana na nacionalnoj i regionalnoj razini, ojačale koordinirane akcije, postigla učinkovita komunikacija i uskladila nacionalna praksa s EOSC-om, kako na tehničkoj/operativnoj razini, tako i na strateškoj razini (razrada mehanizama razvoja otvorene znanosti).

Izvor: um.si