Sveučilište Nova Gorica i Sveučilište Junan razgovarali o mogućnostima suradnje

U utorak, 24. rujna 2019. održani su pregovori s delegacijom Sveučilišta Junan (Kina) na Sveučilištu u Novoj Gorici u dvorcu Lantjeri u Vipavi.

Tijekom pregovora razgovaralo se o izgledima za suradnju između obrazovnih ustanova, prije svega u radu doktorskog studijskog programa „Karstologija“.

Izvor: facebook.com