Sveučilište u Mariboru poboljšalo je svoju poziciju na Šangajskoj akademskoj listi

Sveučilište u Mariboru poboljšao je svoju poziciju na globalnoj listi sveučilišta – Šangajskoj akademskoj listi (ARWU). Prema podacima dobivenim krajem lipnja 2019. godine, listu je činilo više od 4000 sveučilišta, rangiranih u 54 studijska smjera. Ako je prošle godine Sveučilište u Mariboru bilo među sveučilištima koji dijele pozicije 501-600, 2019. godine bilo je među 500 najboljih sveučilišta u svijetu u osam područja. Među njima su matematika, (od 201. do 300. mjesta), fizika (od 401. do 500. mjesta), elektrotehnika, (od 401. do 500. mjesta), kemijsko inženjerstvo (od 401. do 500. mjesta), pedagogija (od 401. do 500. mjesta), strojarstvo (od 301. do 400 mjesta), pravo (od 201. do 300 mjesta), državno upravljanje (od 151. do 200. mjesta). Najveći napredak u odnosu na 2018. godinu, ostvaren je kod studija matematike: prošle godine Sveučilište u Mariboru dijelilo je pozicije 401-500.

Kriteriji koje ARWU koristi za određivanje kvalitete rada sveučilišta su sljedeći: broj diplomanata među laureatima Nobelove nagrade i dobitnika Fildsove medalje (kvaliteta obrazovanja čini 10% ocjene); broj članova osoblja koji su nobelovci ili dobitnici Fildsove medalje (kvaliteta osoblja – 20%); broj istraživača sa visokim indeksom citiranja, koji rade u 21 znanstvenom području (kvaliteta osoblja – 20%); broj članaka objavljenih u časopisima Nature i Science (kvaliteta istraživanja – 20%), Sciences Citation Index (SCIE) – Indeks znanstvenog citiranja i Social Sciences Citation Index (SSCI) – Indeks citiranja u području društvenih znanosti (kvaliteta istraživanja 20%); prosječna stopa akademskih dostignuća po jednom istraživaču (FTE) prema pet navedenih kriterija (prosječna stopa kvalitete – 10%)

Pogledajte više pojedinosti o listi

Izvor: um.si