Sveučilište u Mariboru ponovo je uključeno na listu Times Higher Education iz područja tehnologije, računarstva i informatike

Sveučilište u Mariboru dijeli pozicije od 601. do 800. mjesta na svjetskoj rang listi sveučilišta Times Higher Education u području tehničkih znanosti i 501-600 u području informatike i računarstva. Na trenutnoj listi na području tehnike nalazi se 1008 visokoškolskih ustanova, na području računarstva i informatike – 749.

Times Higher Education jedina je rang lista koja rangira sveučilišta u svim glavnim sektorima: predavanju, istraživanju, prenošenju znanja i međunarodnoj reputaciji. Pri tome se koristi 13 kriterija uspjeha, podijeljenih u pet sektora: predavanje (okruženje za učenje); istraživanje (opseg, prihod i imidž); citati (utjecaj na istraživanja); međunarodne pozicije (osoblje, studenti i istraživanja) i prihod od industrije (transfer znanja).

Detaljnije

Izvor: feri.um.si