Sveučilište u Mariboru realiziralo studentski projekt SOS Slovenščina

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informatike u Mariboru, zajedno sa Filozofskim i Prirodno-matematičkim fakultetom, sudjelovali su u studentskom projektu SOS Slovenščina. Također, na projektu su radile dvije suradnice Slavističkog društva Maribor i Studentskog društva ERASMUS, studentske mreže Sveučilišta u Mariboru.

Cilj ovog projekta bio je razvoj mobilne aplikacije SOS Slovenščina. Aplikacija na web stranici sos-slovene.ff.um.si korisnicima pruža mogućnost online prijevoda na slovenski i engleski jezik, ključne podatke o gramatičkom broju, licu i 24 tematske kategorije. Korisnici mogu pronaći odgovarajući leksik i primjere izraza.

Izvor: facebook.com