Sveučilište u Mariboru vodio konferenciju rektora slovenskih sveučilišta

U petak, 31. siječnja 2020. u sklopu konferencije rektora slovenskih sveučilišta održano je predavanje posvećeno šestomjesečnom stvaranju informacijskog sustava eNAKVIS i omogućavanju njegovog neprekidnog rada zajedno s pozitivnim iskustvom korisnika. Također, na konferenciji rektora razgovaralo se o važnosti provođenja velikih sveučilišnih događanja vezanih za implementaciju sveobuhvatnih preporuka za profesionalno usmjeravanje studenata, diplomanata i drugih ciljnih grupa.

Kao rezultat konferencije formiran je apel Ministarstvu obrazovanja, znanosti i sporta kako bi se osiguralo kontinuirano financiranje karijernih centara na sveučilištima i centara stvorenih za podršku pedagoškom procesu, jer su ove aktivnosti nužan element redovnog visokog obrazovanja.

Izvor: um.si