Svjetski dan učitelja

Danas učitelji, kojih je svake godine sve više, obilježavaju svoj dan.  Praznik  je proglasio UNESCO na Međunarodnoj konferenciji o obrazovanju u Ženevi 1993. godine.

Photo: Unsplash/Dan Dimmock

Da biste postali učitelj, upišite se na studij pedagogije. Kontaktirajte nas i saznajte više o mogućnostima besplatnih studija u Sloveniji.