Tekmovanje »Mladi računovodja« 2018

V četrtek in petek, 12. in 13. aprila 2018, se je v prostorih Ekonomske fakultete odvijalo tekmovanje »Mladi računovodja«, ki ga pripravlja Društvo študentov računovodstva in revizije (DŠRR) v sodelovanju s Katedro za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti. Dogodek je bil organiziran drugo leto zapored, udeležilo pa se ga je kar 160 študentov z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, Visoke šole za računovodstvo in finance ter s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Dogodek je sooblikovalo 5 podjetij z revizijskega in računovodskega trga. Prisotni so bili Ernst&Young, PwC, BDO revizija, KPMG in Unija računovodska hiša.

Študentje so v okviru dogodka tekmovali v ekipah in še posamezno na teoretičnem testu, ki so ga oblikovali profesorji s fakultet, s katerih so prihajali tekmovalci. Timski del tekmovanja je temeljil na različnih študijah primerov, ki so jih pripravila podjetja s področja računovodstva, davkov, revizije in vrednotenja podjetij. Študentje so tako v dveh različnih tekmovanjih izkazali tako teoretično kot tudi praktično znanje in skupaj s profesorji ter predstavniki podjetij vzpostavili prijetno vzdušje skozi celoten potek tekmovanja.

Dogodek se je izkazal kot zelo privlačen za študente z vidika druženja, navezovanja stikov s podjetji in študenti drugih fakultet. Tekmovanje je bilo zanimivo tudi za podjetja, saj so iskala potencialne kadre s točno določenega področja in hkrati stremela k večanju prepoznavnosti ter navezovanju novih stikov.

Vir: efnet.si