Terenske vaje študentov FT UM

Decembra 2019 so se študenti 3. letnika VS pri predmetu Destinacijski management podali na dvodnevne terenske vaje.

Spoznavali so organiziranost in ponudbo destinacije Rogla-Pohorje ter se v delavničnem delu osredotočili na snovanje novih, 5* doživetij v sodelovanju lokalnimi turističnimi akterji.

Vir: facebook.com