Slovački sustav obrazovanja

Slovački sustav obrazovanja

Predstavljamo pregled obrazovnog sistema u Slovačkoj. Za bolje razumijevanje, na kraju je dodan jasan grafički prikaz sustava.

Predškolsko obrazovanje

Predškolska škola u Slovačkoj započinje sa 3 godine i nije obavezna. Deca uče crtati, recitovati, pjevati, imenovati boje i brojeve, osnovne informacije o prirodi i društvu. U uzrastu od 5 godina, posljednja godina vrtića, oni proučavaju geometrijske oblike, mjesece u godini, dane u nedelji itd.

Poslednja godina predškolskog obrazovanja smatra se obaveznom. Deca mogu biti smještena u državni ili privatni vrtić pod uvjetom da obitelj ima prijavljeno prebivalište u datoj opštini.

Osnovna škola

Osnovna škola u Slovačkoj dijeli se na 2 razine:
Prva razina od 1 do 4 razreda
Druga razina od 5 do 9 razreda

Školska godina u osnovnoj i srednjoj školi sastoji se od dva semestra. Prvi semestar počinje 1.9. i završava krajem siječnja, drugi semestar počinje 1.2. i traje do 30.6.

Ocijenjivanje

Učenici u osnovnim školama dobijaju ocene od 1-5 gde je 1 najbolji, 5 je najgori.

Izvanškolske aktivnosti

Na kraju nastave, djeca mogu ići na izvanškolske aktivnosti. Učenici prve razine mogu slobodno vrijeme provoditi u specijalnim školskim ustanovama, takozvanim “družina”. Njihove izvanškolske aktivnosti su usmjerene na razvijanje talenata učenika, pripremu za nastavu i organizovanje sportskih aktivnosti uopće.

Učenici uglavnom mogu pohađati klubove u sklopu svoje škole, posvećeni različitim poljima interesa, npr. znanost, ekologija, satovi glume, glazba, sport, fotografija itd. Dani prijava za određenu aktivnost obično se održavaju u rujnu.

Srednja škola

Uvjeti za upis u srednju školu

U posljednjoj godini osnovnoškolci odlučuju o tome u kojoj srednjoj školi žele da nastave. Škole prihvataju studente na osnovu rezultata studija. Neke škole imaju prijemni ispit.

Vrste srednjih škola u Slovačkoj

  Gimnazije

 • Trajanje: 4 godine
 • Certifikat o završenom obrazovanju: Vysvedčenie o maturitnej skúške
  Specijalizovane srednje škole

 • Trajanje: 4 godine
 • Certifikat o završenom obrazovanju: Vysvedčenie o maturitnej skúške

Ova vrsta srednjih škola nudi specijalizirano obrazovanje i obično priprema studente za dalji studij na visokoškolskim ustanovama.

  Strukovne škole

 • Trajanje: 2-4 godine
 • Certifikat o završenom obrazovanj: Učňovský list ili Vysvedčenie o maturitnej skúške

Programi srednjih stručnih škola sastoje se od općeg obrazovanja i stručnog usavršavanja i učenici redovno pohađaju praktične satove, centre za obuku i prava radna mjesta kako bi naučili praktične vještine iz date profesije.

Navedene srednje škole završavaju se završnim ispitom, a učenici dobijaju certifikat „maturita“. Završni ispit sastoji se od pismenog i usmjenog dijela. Nakon sticanja certifikata „maturita“, studenti se mogu prijaviti za visoko obrazovanje, uključujući sveučilišno.

  Konzervatoriji

 • Trajanje programa:/strong> 6 – 8 godina
 • Certifikat o završenom obrazovan: Absolutórium

Konzervatoriji (Konzervatoria) su posebna vrsta škola koje pružaju niže i više srednje obrazovanje kao i tercijarno stručno obrazovanje u oblastima umjetnosti, kao što su glazba, pjevanje, ples i dramska umjetnost.

Terciarno obrazovanje

Visoko obrazovanje u Slovačkoj odvija se prema standardima europskog, bolonjskog sustava. Vodi se pod ECTS – europskim sustavom prijenosa kredita koji omogućava mobilnost studenata i jedinstveno priznavanje stečenih kvalifikacija u EU i svijetu.

Uvjeti za upis u tercijarno obrazovanje

Nakon završetka srednje škole studenti se mogu prijaviti za studije na sveučilištu. Zahtjevi za prijem na određenom studijskom programu mogu se razlikovati između sveučilišta kao i između fakulteta. Studenti se prihvataju na osnovu rezultata sekundarnog studija i / ili rezultata prijemnog ispita.

Akademska godina

Akademska godina počinje 1. rujna i završava se 31. 8. sljedeće kalendarske godine. Podijeljen je na dva ili retko u tri semestra.

  Visoko obrazovanje se organizira u okviru sljedećih studijskih programa:

 • Razina 1: Dodiplomski studij
 • Razina 2: Diplomski studij i integrirani diplomski studij
 • Razina 3: Doktorski studij
 • Specijalistički studij medicine i dentalne medicine

Trenutačno u Slovačkoj postoji 20 javnih sveučilišta, 10 privatnih sveučilšta i tri državna sveučilšta i koledži.

Dobijte besplatne konsultacije


Pravila o privatnosti

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj!

Politika zaštite osobnih podataka

×

Dobijte besplatne konsultacije


Pravila o privatnosti

х
[contact-form-7 404 "Not Found"]
X

Dobijte besplatne konsultacije


Pravila o privatnosti

х