Slovački sustav obrazovanja

Slovački sustav obrazovanja

Predstavljamo pregled obrazovnog sistema u Slovačkoj. Za bolje razumijevanje, na kraju je dodan jasan grafički prikaz sustava.

Predškolsko obrazovanje

Predškolska škola u Slovačkoj započinje sa 3 godine i nije obavezna. Deca uče crtati, recitovati, pjevati, imenovati boje i brojeve, osnovne informacije o prirodi i društvu. U uzrastu od 5 godina, posljednja godina vrtića, oni proučavaju geometrijske oblike, mjesece u godini, dane u nedelji itd.

Poslednja godina predškolskog obrazovanja smatra se obaveznom. Deca mogu biti smještena u državni ili privatni vrtić pod uvjetom da obitelj ima prijavljeno prebivalište u datoj opštini.

Osnovna škola

Osnovna škola u Slovačkoj dijeli se na 2 razine:
Prva razina od 1 do 4 razreda
Druga razina od 5 do 9 razreda

Školska godina u osnovnoj i srednjoj školi sastoji se od dva semestra. Prvi semestar počinje 1.9. i završava krajem siječnja, drugi semestar počinje 1.2. i traje do 30.6.

Ocijenjivanje

Učenici u osnovnim školama dobijaju ocene od 1-5 gde je 1 najbolji, 5 je najgori.

Izvanškolske aktivnosti

Na kraju nastave, djeca mogu ići na izvanškolske aktivnosti. Učenici prve razine mogu slobodno vrijeme provoditi u specijalnim školskim ustanovama, takozvanim “družina”. Njihove izvanškolske aktivnosti su usmjerene na razvijanje talenata učenika, pripremu za nastavu i organizovanje sportskih aktivnosti uopće.

Učenici uglavnom mogu pohađati klubove u sklopu svoje škole, posvećeni različitim poljima interesa, npr. znanost, ekologija, satovi glume, glazba, sport, fotografija itd. Dani prijava za određenu aktivnost obično se održavaju u rujnu.

Srednja škola

Uvjeti za upis u srednju školu

U posljednjoj godini osnovnoškolci odlučuju o tome u kojoj srednjoj školi žele da nastave. Škole prihvataju studente na osnovu rezultata studija. Neke škole imaju prijemni ispit.

Vrste srednjih škola u Slovačkoj

  Gimnazije

 • Trajanje: 4 godine
 • Certifikat o završenom obrazovanju: Vysvedčenie o maturitnej skúške
  Specijalizovane srednje škole

 • Trajanje: 4 godine
 • Certifikat o završenom obrazovanju: Vysvedčenie o maturitnej skúške

Ova vrsta srednjih škola nudi specijalizirano obrazovanje i obično priprema studente za dalji studij na visokoškolskim ustanovama.

  Strukovne škole

 • Trajanje: 2-4 godine
 • Certifikat o završenom obrazovanj: Učňovský list ili Vysvedčenie o maturitnej skúške

Programi srednjih stručnih škola sastoje se od općeg obrazovanja i stručnog usavršavanja i učenici redovno pohađaju praktične satove, centre za obuku i prava radna mjesta kako bi naučili praktične vještine iz date profesije.

Navedene srednje škole završavaju se završnim ispitom, a učenici dobijaju certifikat „maturita“. Završni ispit sastoji se od pismenog i usmjenog dijela. Nakon sticanja certifikata „maturita“, studenti se mogu prijaviti za visoko obrazovanje, uključujući sveučilišno.

  Konzervatoriji

 • Trajanje programa:/strong> 6 – 8 godina
 • Certifikat o završenom obrazovan: Absolutórium

Konzervatoriji (Konzervatoria) su posebna vrsta škola koje pružaju niže i više srednje obrazovanje kao i tercijarno stručno obrazovanje u oblastima umjetnosti, kao što su glazba, pjevanje, ples i dramska umjetnost.

Terciarno obrazovanje

Visoko obrazovanje u Slovačkoj odvija se prema standardima europskog, bolonjskog sustava. Vodi se pod ECTS – europskim sustavom prijenosa kredita koji omogućava mobilnost studenata i jedinstveno priznavanje stečenih kvalifikacija u EU i svijetu.

Uvjeti za upis u tercijarno obrazovanje

Nakon završetka srednje škole studenti se mogu prijaviti za studije na sveučilištu. Zahtjevi za prijem na određenom studijskom programu mogu se razlikovati između sveučilišta kao i između fakulteta. Studenti se prihvataju na osnovu rezultata sekundarnog studija i / ili rezultata prijemnog ispita.

Akademska godina

Akademska godina počinje 1. rujna i završava se 31. 8. sljedeće kalendarske godine. Podijeljen je na dva ili retko u tri semestra.

  Visoko obrazovanje se organizira u okviru sljedećih studijskih programa:

 • Razina 1: Dodiplomski studij
 • Razina 2: Diplomski studij i integrirani diplomski studij
 • Razina 3: Doktorski studij
 • Specijalistički studij medicine i dentalne medicine

Trenutačno u Slovačkoj postoji 20 javnih sveučilišta, 10 privatnih sveučilšta i tri državna sveučilšta i koledži.

Dobijte besplatne konsultacije


Pravila o privatnosti

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobiti ćete savjetovanje naših specijalistaPolitika zaštite osobnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj!

Politika zaštite osobnih podataka

×

KONTAKTIRAJTE NAS:Politika zaštite osobnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

х
[contact-form-7 404 "Not Found"]
X

Dobijte besplatne konsultacije


Pravila o privatnosti

х