Slovački sistem obrazovanja

Slovački sistem obrazovanja

Predstavljamo pregled obrazovnog sistema u Slovačkoj. Za bolje razumevanje, na kraju je dodan jasan grafički prikaz sistema.

Predškolsko obrazovanje

Predškolska škola u Slovačkoj započinje sa 3 godine i nije obavezna. Deca nauče crtati, recitovati, pevati, imenovati boje i brojeve, osnovne informacije o prirodi i društvu. U uzrastu od 5 godina, poslednja godina vrtića, oni proučavaju geometrijske oblike, mesece u godini, dane u nedelji itd.

Poslednja godina predškolskog obrazovanja smatra se obaveznom. Deca mogu biti smeštena u državni ili privatni vrtić pod uslovom da porodica ima prijavljeno prebivalište u datoj opštini.

Osnovna škola

Osnovna škola u Slovačkoj deli se na 2 nivoa:
Prvi nivo od 1 do 4 razreda
Drugi nivo od 5 do 9 razreda

Školska godina u osnovnoj i srednjoj školi sastoji se od dva semestra. Prvi semestar počinje 1. septembra i završava krajem januara, drugi semestar počinje 1. februara i traje do 30. juna.

Ocenjivanje

Učenici u osnovnim školama dobijaju ocene od 1-5 gde je 1 najbolji, 5 je najgori.

Izvanškolske aktivnosti

Na kraju nastave, deca mogu pohađati izvanškolske aktivnosti. Učenici prvog nivoa mogu slobodno vreme provoditi u specijalnim školskim ustanovama, takozvanim „družina“. Njihove izvanškolske aktivnosti su usmerene na razvijanje talenata učenika, pripremu za nastavu sutradan i organizovanje sportskih aktivnosti uopšte.

Učenici uglavnom mogu pohađati klubove u sklopu svoje škole, posvećeni različitim poljima interesa, npr. nauka, ekologija, časovi drame, muzika, sport, fotografija itd. Dani registracije za određenu aktivnost obično se održavaju u septembru.

Srednja škola

Uslovi za upis u srednju školu

U poslednjoj godini osnovnoškolci odlučuju o tome u kojoj srednjoj školi žele da nastave. Srednje škole prihvataju osnovnoškolce na osnovu rezultata iz osnovne škole. Neke škole imaju prijemni ispit.

Vrste srednjih škola u Slovačkoj

  Gimnazije

 • Trajanje: 4 godine
 • Sertifikat o završenom obrazovanju: Vysvedčenie o maturitnej skúške

Gimnazije pripremaju srednješkolce za visoko obrazovanje, posebno za univerzitete. Oni pružaju opšte obrazovanje, ali mnogi nude specijalizovane klasifikovane npr. strani jezici, programiranje ili matematika.

  Specijalizovane srednje škole

 • Trajanje: 4 godine
 • Sertifikat o završenom obrazovanju: Vysvedčenie o maturitnej skúške

Ova vrsta srednjih škola nudi specijalizovano obrazovanje i obično priprema studente za dalji studij na visokoškolskim ustanovama.

  Strukovne škole

 • Trajanje: 2-4 godine
 • Sertifikat o završenom obrazovanj: Učňovský list ili Vysvedčenie o maturitnej skúške

Programi srednjih stručnih škola sastoje se od opšteg obrazovanja i stručnog usavršavanja i učenici redovno pohađaju praktične časove, centre za obuku i prava radna mesta kako bi naučili praktične veštine iz date profesije.

Navedene srednje škole završavaju se završnim ispitom, a učenici dobijaju certifikat „maturita“. Završni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dela. Nakon sticanja sertifikata „maturita“, studenti se mogu prijaviti za visoko obrazovanje, uključujući univerzitetsko.

  Konzervatoriji

 • Trajanje programa: 6 – 8 godina
 • Sertifikat o završenom obrazovan: Absolutórium

Konzervatoriji (Konzervatoria) su posebna vrsta škola koje pružaju niže i više srednje obrazovanje kao i tercijarno stručno obrazovanje u oblastima umetnosti, kao što su muzika, pevanje, ples i dramska umetnost.

Terciarno obrazovanje

Visoko obrazovanje u Slovačkoj odvija se prema standardima evropskog, bolonjskog sistema. Vodi se pod ECTS – evropskim sistemom prenosa kredita koji omogućava mobilnost studenata i jedinstveno priznavanje stečenih kvalifikacija u EU i svetu.

Uslovi za upis u tercijarno obrazovanje

Nakon završetka srednje škole studenti se mogu prijaviti za studije na univerzitetu. Zahtevi za prijem na određenom studijskom programu mogu se razlikovati između univerziteta kao i između fakulteta. Studenti se prihvataju na osnovu rezultata sekundarnog studija i / ili rezultata prijemnog ispita.

Akademska godina

Akademska godina počinje 1. septembra i završava se 31. avgusta sledeće kalendarske godine. Podeljen je na dva ili retko u tri semestra.

  Visoko obrazovanje se organizuje u okviru sledećih studijskih programa:

 • Nivo 1: Osnovne studije
 • Nivo 2: Master studije i integrisane master studije
 • Nivo 3: Doktorske studije
 • Specijalističke studije medicine i dentalne medicine

Trenutno u Slovačkoj postoji 20 javnih univerziteta, 10 privatnih univerziteta i tri državna univerziteta i koledži.

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj

Politika zaštite ličnih podataka

×

Upišite se na odgovarajvći

kurs slovenačkog jezika

Politika zaštite ličnih podataka

X

KONTAKTIRAJTE NAS

i dobićete konsultacije naših specijalistaPolitika zaštite ličnih podataka

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

Instalacija ovog polja za potvrdu je neophodna za slanje poruka!

X

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х

Dobijte besplatne konsultacije


Politika zaštite ličnih podataka

х