Тимот ECONO од универзитетот во Марибор е апсолутен победник на натпреварот по возење на електрични велосипеди

Во вторникот на 17-ти септември 2019 година, се одржа 8-от ученички и студентски натпревар во возење на електрични велосипеди. Настанот беше ориентиран на тимови и поединци, кои што разработуваат нови технолошки решенија од областа на отворени системи на електричен погон.

Оваа година во натпреварувањето земаа учество тимови од различни високи и средни образовни установи, меѓу кои факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика од универзитетот од Марибор, Образовниот центар од Велење, Образовниот центар од Птуј, Средното училиште за електротехника и компјутерски науки од Марибор. На турнирот исто така учествуваа неколку комбинирани студентски тимови.

Натпреварувањето се одвиваше во две категории: патна – А (ограничени финансиски ресурси за изработка на велосипед и ограничена моќност на моторот или брзина) и отворена В. Тимовите се натпреваруваа во три дисциплини: минување на дистанца на улицата Za tremi ribniki; поминување на дистанца на велосипедската патека Камница; трка која што се одржа на плоштадот на слободата. Покрај трите горенаведени дисциплини, се оценуваше и оригиналноста на техничкото решение, а во категоријата А – количеството на потрошени финансиски средства и технички карактеристики.

Апсолутен победник во категоријата А беше тимот ECONO од факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот од Марибор, а апсолутен победник во категоријата В – тимот PODGURJE (независен проект на ученици и студенти).

Извор: feri.um.si