Timot na 2TM ḱe gi poseti Split i Dubrovnik

Вработените во 2TM од Љубљана на 03-ти февруари 2020 година ќе го посетат Сплит, каде што ќе го одржат презентација и на 04-ти февруари 2020 година ќе го посетат Дубровник, каде што ќе имаат консултации. Ќе им ги претстават предностите од студирањето во Република Словенија на учениците од завршните години во средните училишта и на студентите, ќе одговараат на прашања за роковите и за процедурите за запишување, условите за запишување, изборот на студиската програма на словенечките универзитети и на општи прашања за студентскиот живот во Република Словенија.