Тимот од Колеџот В2 зема учество на конференцијата Edutainment 2019

Тимот од Колеџот В2 од Љубљана заедно со осигурителната компанија Adriatic Slovenica на 12-ти и 13-ти септември 2019 година зема учество на конференцијата Edutainment 2019 на темата образованието во организациите.

Во соработка со раководителот на кадровскиот оддел од компанијата Adriatic Slovenica Власто Ленардич на конференцијата беше претставен проект за имплементација на електронското образование на Колеџот В2, беше претставена процедурата за имплементирање, начините за адаптација за промените, последиците и плановите за иднината.

Извор: b2.eu