Tipanke: predstavitev študentskega projekta Pedagoške fakultete UM

8. marca 2018 je v Univerzitetni knjižnici Maribor potekala predstavitev prve zbirke tipank za slepe in slabovidne otroke v Sloveniji.

V sklopu študentskega projekta so bile predstavljene tipanke – posebne knjige, namenjen slepim in slabovidnim, ki so jih izdelali študenti in študentke 4. letnika oddelka za likovno umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, smer Likovna pedagogika. Študenti so tipanke ustvarili pod mentorstvom dr. Jerneje Herzog in dr. Aksinije Kermauner ter pod častnim pokroviteljstvom dr. Jasne Murgel.

Vir: um.si