Традиционална средба на онлајн менторите

Секоја година во декември на Факултетот ДОБА се организира прием на онлајн менторите.

Годинава на средбата учествуваа 32 ментори од Словенија и од Хрватска.

На средбата, која се одржа во понеделникот, на 17 декември 2018 година, заедно ги разгледаа достигнувањата од минатата година, новостите, кои ги воведуваат оваа студиска година, а разговараа и за стандардите во работата на онлајн менторите и за давањето квалитетни повратни информации. На крајот беше организирана и вечера.

Интернет-врска: fakulteta.doba.si