Transformacija izobraževalnega procesa v dobi digitalizacije

V četrtek, 23. maja 2019, je na Univerzi v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi potekala nacionalna konferenca »Transformacija izobraževalnega procesa v dobi digitalizacije« pod okriljem Rektorske konference RS, ki združuje štiri slovenske univerze in sicer: Univerzo v Novi Gorico, ki je tudi predsedujoča, Univerzo v Mariboru, Univerzo v Ljubljani in Univerzo na Primorskem.

Zbrane so ob začetku konference pozdravili prof. dr. Danilo Zavrtanik, predsednik Rektorske konference in rektor Univerze v Novi Gorici, Aleksandar Spremo, generalni sekretar Študentske organizacije Slovenije in Duša Marjetič, predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Več kot 100 slušateljev so prisluhnilo predavanju o vprašanju predrugačenja vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga je naslovil dr. Dominic Orr, ugledni raziskovalec iz raziskovalnega inštituta za ekonomiko izobraževanja (FIBS) v Berlinu.

V popoldanskem delu pa so potekale različne delavnice, ki so odprle vprašanja razvoja in uporabe orodij informacijsko komunikacijske tehnologije v učenju in poučevanju, problematiko motiviranja študentov v digitaliziranem univerzitetnem okolju, ter vprašanja odprtih izobraževalnih virov in dostopanja do znanja preko inovativne tehnologije.

Vir: facebook.com