Стручна екскурзија на студентите од вишата школа во Велење во претпријатијата Технос д.о.о и Унифорест д.о.о

Редовните студенти во прва година на програмата мехатроника на вишата стручна школа во Велење, во рамки на предметот  Основи на машинството под менторство на предавачите Урош Лукич и Јоже Хроват ги посетија претпријатијата Технос д.о.о во Жалец и Унифорест д.о.о во Добриши. 

Студентите имаа можност да видат како се изработуваат машински направи, нивното одржување и комплицираната организација на работата. 

Извор: vss.scv.si