Pomoć studentu: Tri sitnice za bolje pamćenje gradiva

I tebi se dešava da tokom učenja ne zapamtiš veći obim informacija? Među onima si koji na testu ili ispitu gledaju u papir i ne mogu nikako da zapamte potrebnu informaciju, iako se tačno sećaš da si čitao o tome? Preporučujemo tri saveta koje će ti pomoći u savladavanju materijala.