Тројца професори од универзитетот од Марибор се удостоени со почесното звање „Амбасадор на конгрес туризам во Република Словенија“

По иницијатива на Одделот за конгрес туризам и неговите соработници, со поддршка од Словенечката туристичка организација, туроператорот Turizem Ljubljana и 16 партнери, во 2019 година беше започнат проектот „Словенечка програма за амбасадори на конгрес туризам“. Програмата на проектот е разработена во согласност со странските напредни искуства, каде што дестинациите за конгрес туризам имаат многу голем успех – меѓу другото за сметка на управувањето со гранковите програми.

Според резултатите од реализацијата на проектот за почесното звање „Амбасадор на конгрес туризам во Република Словенија“ беа удостоени 25 лица, од нив – тројца беа претставници од универзитетот во Марибор: професор доктор Татјана Вељцер Дружовец (од факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика), професор доктор Санди Клавжар (од факултетот за природни науки и математика) и професор доктор Изток Подбрегар (од факултетот за организациски науки). Тоа се научници, коишто имаат дадено голем придонес за интернационализацијата на Република Словенија. Со нивно учество беа организирани многу значајни меѓународни, деловни и научни настани.

Извор: um.si