Цената на студентските бонови незначително се зголеми

Цената на еден студентски бон од 01 јули 2019 година изнесува 2,69 евра наместо 2,63 евра колку што изнесуваше порано. Да напоменеме дека системот за субвенционирање за прехрана на студентите се состои од дел во кој што учествува државата и доплата. Поради растот на сумата на дотација доплатата се напали за 6 проценти.

Измената на учеството во субвенционираниот систем за прехрана на студентите е условено од инфлацијата, која што во првото полугодие на 2019 година, според податоците на Службата за статистика, изнесуваше 2,4%. систем.

Останува на сила ограничувањето за користење на студентски бонови во периодот од 15-ти јули до 15-ти август вклучително и од 21:00 до 08:00.

Подетално за системот на бонови за студенти од словенечките високообразовни институции и колеџи можете да прочитате тука.

Извор: student.si