Центарот за економски транспорт при факултетот за градежништво, транспорт и архитектура при универзитетот во Марибор е партнер на меѓународниот проект AlpinnoCT

На 19-ти и 20-ти ноември 2019 година во Брисел, во претставништвото на Федералната земја Баварија, се одржа конференција на проектот Interreg Alpine Space AlpinnoCT „Заеднички напори за организација на комбиниран превоз во Алпскиот регион“. Во текот на настанот имаше интензивна дискусија и презентација на иновативните решенија – резултатите од проектот.

На настанот учествуваа експерти за комбиниран превоз; лица одговорни за транспортната политика на Европската унија и земјите од Алпскиот регион; претставници од невладините организации; заинтересирани страни од областа на комбинираниот превоз; медиуми.

Проектот основан на знаења, искуства и модели, коишто се користат за зголемување на производството во производните/индустриските процеси и нивниот пренос во областа на комбинираниот превоз, се реализираше со цел зголемување на ефективноста на комбинираниот превоз и соработка на преносот на товар од системот за автомобилски транспорт на железничкиот. Беше направена критичка анализа на постоечките стратегии, политики и мерки.

Како резултат на проектот се јавија препораките за развој на комбинираниот превоз за зголемување на конкурентноста и ефективноста, насочени кон одржлив развој на комбинираниот превоз во Алпскиот регион. Со активно учество на клучните играчи во комбинираниот превоз во Алпскиот регион, учесниците во проектот ги истакнаа недостатоците и предложија решенија. Проверката се одржа во рамките на пилот проектите во границите на европските транспортни коридори.

Извор: fgpa.um.si