Центарот за кариера од Европскиот правен факултет при Новиот универзитет ги поканува студентите да присуствуваат на заседанието на судот

Центарот за кариера од Европскаиот правен факултет при Новиот универзитет во соработка со регионалниот суд на Нова Горица ги поканува студентите да земат учество во разгледување на кривично дело на заседание на судот. Судијата Ернеј Ковш ќе го претстави делото и текот на судскиот процес.

Регистрацијата за учество е отворена до 08-ми декември 2019 година или до пополнување на слободните места. Заседанието ќе се одржи на 09-ти декември 2019 година во 12:30 часот на адресата: Нова Горица, Првомајска, 50. Зборно место: пред влезот на судот.

Проектот е кофинансиран од Европската унија со средства од Европскиот социјален фонд, а исто така и од Министерството за образование, наука и спорт.

За повеќе информации напишете на следната електронска адреса: karierni.center@nova-uni.si.

Регисрација за настанот Подетално

Извор: epf.nova-uni.si