Центарот за кариера при универзитетот во Марибор ве поканува да земете учество на семинарот „Што да очекувате на интервјуто за вработување?“

Во четврток на 22-ри август 2019 година, на универзитетот во Марибор (адреса: Марибор, Сломшков трг, 15, сала Južni stolp) ќе се одржи 1,5 часовен семинар на темата: „Што да очекувате на интервјуто за вработување?“. Организатор на настанот е Центарот за кариера на универзитетот во Марибор.

Предавач на семинарот е консултантот за прашања поврзани со кариерата од универзитетот во Марибор Вера Брачич.

Во текот на семинарот ќе бидат разгледани очекувањата на работодавачот од кандидатот, најчестите прашања на интервјуто и точните одговори на истите. Исто така предавачот на семинарот ќе им раскаже на присутните, како да реагираат на невообичаените прашања од страна на потенцијалниот работодавач, кои што можат да се слушнат за време на интервјуто.

Регистрацијата за учество е отворена до 21-ви август 2019 година.

Извор: kc.um.si