Центрите за кариера при универзитетот во Љубљана отворија виртуелна предавална

Центрите за кариера при универзитетот во Љубљана отворија виртуелна предавална: сите одржани курсеви (вебинари) студентите од универзитетот сега ќе можат да ги гледаат од дома. Виртуелната предавална не е предвидена само за студентите, коишто го пропуштиле настанот, туку и за тие, коишто сакаат да ја слушнат информацијата повторно. Најдобро ќе биде ако ја посетувате предавалната преку броузерот Chrome и Adobe Flash Player (верзија 13 или понова).

Во овој момент веќе ги има вебинарите:

  1. „Графска презентација на податоци“.
  2. „Трансформација на пазарот на трудот во контекст на промена на општеството во XXI век“.
  3. „Резиме и мотивациско писмо, коишто ќе ви помогнат да си најдете стажирање во Велика Британија“ („CVs and Covering Letters to help you find an Internship in the UK», на англиски јазик).
  4. „3 x 3 за размислување“ (на словенечки и англиски јазик).
  5. „Како да комуницирате со човек, којшто размислува за самоубиство?“ и „Мерки, коишто треба да се преземат кога некој има психолошки проблеми“.
  6. „(Purpose-driven messaging (or how startup-style pitching can help you out in real life) “, на англиски јазик).
Подетално

Источник: student.si