Tutor je podrška tokom studija

Svaki je početak težak, kažu. Međutim, puno je lakše imati nekoga pored sebe koji će vam pomoći savetom i uputiti vas na pravi put. Tokom studija, studentima pomaže tutor koji olakšava prelaz iz srednje škole u visoko obrazovanje te pruža savete i pomoć u mnogim pitanjima koja se odnose na studije i studentski život.