U Cankarevom domu u Ljubljani održana ceremonija uručenja nacionalnih nagrada naučnicima i inženjerima

U utorak, 27. novembra 2018. u Cankarevom domu u Ljubljani održana je ceremonija dodele Zojsove i Puhove nagrade  naučnicima i inženjerima. Nagrada „Ambasador nauke“ pripala je profesoru Bogdanu Povhu, poznatom međunarodnom ekspertu u oblasti fizike elementarnih čestica.

Leon Kralj dobio je nagradu za postignuto u oblasti klimatizacije na brodovima, Mojca Benčina za otkrića u oblasti imunologije i biologije, Saša Komelj Kralj za dostignuća u oblasti kvantne fizike, a Andreja Kutnar za dostugnuća u oblasti prerade drveta i održive konstrukcije drveta.

Laureat Nina Gunde Cimerman poredila je osobine mikroorganizama u slanim jezerima i na Arktiku, Janez Koršmlj doprineo je stvaranju leka protiv neurodegenerativnih oboljenja, a Tadej Rojac dobio je priznanje za otkrića u oblasti keramike. Inženjer Marjan Pipenbaher dobio je nagradu za izgradnju velikih mostova, a lekar Marko Noč za rad iz oblasti terapije.

Matjaž Perc nagrađen je za otkrića u oblasti statističke fizike, a Robert Dominko za razvoj novih akumulatora. Nagrade za dugoročan uspešan rad dobili su profesor metalurgije Franc Vodopivec i istoričar Milica Kacin Vohinc.

Izvor: dnevnik.si