U Ljubljani startuje „Nacionalni mesec kolektivnog čitanja-2019“

Opština Ljubljana se ove godine pridružila edukativnoj kampanji „Nacionalni mesec kolektivnog čitanja-2019“ koja će se održavati od 8. septembra (Međunarodni dan pismenosti) do 13. oktobra – dana kada se završava Nedelja deteta. Jedan od ciljeva akcije je minimalno 15 minuta čitanja dnevno. Na učešće su pozvani svi oni koji su svesni uloge čitanja u prosvećivanju pojedinca i društva.

Treba napomenuti da u Ljubljani postoje mnoga društva i organizacije koje sprovode događaje na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou s ciljem promocije kulture čitanja. U 2019. godini u gradu se sprovodi projekat „Ljubljana čita“, u okviru kojeg se deci daruju originalne knjige visokog kvaliteta, koje su odabrane putem otvorenog državnog konkursa. U sklopu ovog konkursa sprovodi se još 12 kulturnih projekata.

Glavni grad Slovenije od 2015. godine deo je mreže kreativnih gradova UNESKO, zajedno s još 28 gradova sveta koji promovišu knjige i čitanje. U 2017. godini Ljubljana je stekla titulu „Opština naklonjena čitanju“ – za sprovođenje niza projekata koji kontinuirano doprinose povećanju svesti javnosti o važnoj ulozi knjige, čitanja i kulture čitanja uopšteno.

Izvor: ljubljana.si