Član osoblja Ekonomskog fakulteta Ljubljana član je konsultativnog saveta pri Evropskoj agenciji za bankarstvo

Profesor Ekonomskog fakulteta u Ljubljani prof. dr Marko Košak ušao je u sastav konsultativnog saveta Banking Stakeholder Group pri Evropskoj agenciji za bankarstvo (European Banking Authority, EBA) Njegov mandat počeo je u oktobru 2018. i trajaće dve godine. Konsultativni savet čini 30 ljudi.

Učešće u gorepomenutom konsultativnom savetu tako uticajnog evropskog instituta je priznanje autoriteta profesara i novi profesionalni izazov. S druge strane, za Ekonomski fakultet u Ljubljani ova činjenica je mogućnost širenja međunarodne saradnje i poboljšanje imidža.

Izvor: efnet.si