U nizu gradova u Sloveniji će se 27. rujna održati “Europska noć istraživača 2019”

U Mariboru, Ljutomeru, Brežici, Kopru i Izoli, će se 27. rujna održati tradicionalna godišnja manifestacija „Europska noć istraživača“. Glavni cilj događanja je popularizacija profesije istraživača, znanstvenika i približiti je široj javnosti, posebno mladima.

Kroz niz događanja, „Europska noć istraživača“ iz godine u godinu podiže svijest o društveno značajnoj ulozi znanstvenika, znanosti i njezinom utjecaju na sve sfere ljudske aktivnosti. U isto vrijeme, ovaj projekt predstavlja široj javnosti brojne europske i nacionalne programe financiranja i druga događanja posvećena pokretanju i razvoju karijere istraživača, znanstvenom radu, opremi i atraktivnim radnim uvjetima.

U Sloveniji događanje organizira konzorcij “Sigurno uz znanost”, a predstavljaju ga Sveučilište u Mariboru, Sveučilište Primorska i Gimnazija Franza Miklošića Ljutomer.

Unutar EU u okviru ovog događanja provodi se 55 projekata. Generalno, “Europska noć istraživača” održat će se u 371 europskom gradu. Napominjemo da je u 2018. godini u njoj sudjelovalo preko 1,5 milijuna ljudi.

Detaljnije

Izvor: um.si