U nizu gradova u Sloveniji će se 27. septembra održati „Evropska noć istraživača 2019“

U Mariboru, Ljutomeru, Brežici, Kopru i Izoli, 27. će se septembra održati tradicionalna godišnja manifestacija „Evropska noć istraživača“. Glavni cilj događanja je popularizacija profesije istraživača, naučnika i približiti je široj javnosti, posebno mladima.

Kroz niz događaja, „Evropska noć istraživača“ iz godine u godinu podiže svest o društveno značajnoj ulozi naučnika, nauke i njenom uticaju na sve sfere ljudske aktivnosti. U isto vreme, ovaj projekt predstavlja široj javnosti brojne evropske i nacionalne programe finansiranja i druge događaje posvećene pokretanju i razvoju karijere istraživača, naučnom radu, opremi i atraktivnim radnim uslovima.

U Sloveniji događaj organizuje konzorcijum „Bezbedno uz nauku“, a predstavljaju ga Univerzitet u Mariboru, Primorski univerzitet i Gimnazija Franza Miklošića Ljutomer.

Unutar EU u okviru ovog  događaja sprovodi se 55 projekata. Generalno, „Evropska noć istraživača“ održaće se u 371 evropskom gradu. Napominjemo da je u 2018. godini u njoj učestvovalo preko 1,5 miliona ljudi.

Detaljnije

Izvor: um.si