U okviru ciklusa „Večeri nauke“ na Univerzitetu Nova Gorica održaće se predavanje o svojstvima atoma

U četvrtak, 15. novembra 2018. godine, u 19:00 u mansionu Lantjeri u Vipavi, u kviru ciklusa „Večeri nauke“ održaće se predavanje dr Volfganga Drubea (Deutsches Elektronen-Synchroton DESY, Photon Science, Hamburg, Nemačka) „Istraživanje svojstava atomskog mikrokosmosa uz pomoć ultrasvetlih rentgenskih zraka“.

Predavanje će se održati na engleskom jeziku. Moderator je prof. Dr. Iztok Arčon, dekan Fakulteta postdiplomskog obrazovanja Univerziteta Nova Gorica. Ulaz slobodan. 

Napominjemo, u okvoru «Večeri nauke» tokom školske godine Univerzitet Nova Gorica organizovaće predavanja eksperata iz Slovenije i inostranstva, na kojima će oni prezentovati svoja naučna dostignuća. „Večeri nauke“ su otvorene za široku javnost, jer je njihov  cilj približiti nauku običnoj publici i olakšati njihovo razumevanje naučne misli.

Izvori: ung.si, videolectures.net