U okviru projekta MARDS , stručnjaci Univerziteta u Mariboru dele svoje iskustvo u organizovanju programa doktorskih studija sa kolegama iz Austrije, Albanije i Crne Gore

Od 6. do 8. novembra 2019, Univerzitet u Mariboru organizovao je radionicu za razvoj doktorskih programa za predstavnike 6 univerziteta iz Crne Gore, Albanije i uz učešće gostiju iz Austrije. Tokom radionice predavači koji su učestvovali u formiranju doktorskih programa i doktorske škole Univerziteta u Mariboru podelili su svoja iskustva i preporuke u ovom području. Događaj je održan u sklopu projekta MARDS („Doktorska reforma u Crnoj Gori i Albaniji – paradigma dobre prakse“).

Ovaj projekat uključuje 15 institucija; pored univerziteta, to su ministarstva tih profila i privredne komore. Vodeći partner projekta je Univerzitet Crne Gore. Projektom MARDS partneri nastoje doprineti rešavanju ozbiljnih problema u crnogorskom i albanskom sistemu visokog obrazovanja na polju doktorskih studija. Ključni ciljevi projekta: prilagođavanje oba sistema u skladu sa salzburškim principima i otvaranje zajedničke pilot-održive doktorske škole u dve države, što bi, prema rečima učesnika projekta, moglo biti primer dobre prakse na zapadnom Balkanu. Univerziteti u Crnoj Gori i Albaniji će u bliskoj budućnosti pripremiti preporuke nadležnim ministarstvima sa kojima žele zajedno pokrenuti reformu sistema visokog obrazovanja.

Izvor: um.si