U okviru Univerzitetske biblioteke Maribora krenuće sa radom škola filma Filmika: pozvani svi zainteresovani

Od 22. novembra 2019. do 24. aprila 2020. škola filma Filmika delovaće u sklopu kulturnih i umetničkih projekata pri Univerzitetskoj biblioteci u Mariboru. Predavač je Jože Slaček, asistent – Kristijan Robić. Svi mogu slušati predavanja. Nastava će se održavati uglavnom ponedeljkom u sali Glazerjeva dvorana Univerzitetske biblioteke u Mariboru od 16:30 do 19:00 sati.

Napominjemo da će Filmika ove godine već treći put otvoriti svoja vrata zainteresovanima. Prvi (2013) i drugi put (2014/15) filmska škola predavala je umetnost izrade dugometražnih filmova, sada će kurs biti posvećen umetničkom svetu animacije. Šestomesečna škola filma (24 susreta po 3 akademska časa svaki) pružiće pohađaocima sveobuhvatne informacije o metodama, istoriji, razvoju i produkciji animiranih filmova. Naučiće osnove koje će im omogućiti da se uspešno dokažu u ovoj industriji. Teorijski rad kombinovaće se sa praktičnim radom, u zavisnosti od želja i projekata pohađalaca. Prethodno znanje nije potrebno.

Program Obrazac prijave

Izvor: feri.um.si