U opšini Brežice gradiće se novi most koji će poboljšati putnu infrastrukturu

2020. godine u mestu Čatež biće izgrađen novi most preko reke Save, koji će postati deo projektovanog istočnog obilaznog puta oko Brežica. Dužina prvog dela obilaznice zajedno sa novim mostom biće jedan i po kilometar. Budžet građevinskih radova prvog dela obilaznice je 15 miliona evra. Ukupan budžet građevinskih radova cele obilaznice dužine 5 km procenjuje se na 55 mil. evra. O tome su saopštili iz lokalne opštine prema podacima posle većanja sa predstavnicima vladinog Odseka za infrastrukturu.

Trenutno je u toku procedura dobijanja dozvole za gradnju. Za 2019. godinu planirana je parcelacija (podela zemiljišta na manje delove) i otkup zemljišta.

Napominjemo, kroz teritoriju opštine prolazi 64 kilometra autoputa, međunarodne trase u pravcu Zagreba i železnička pruga. U narednih nekoliko godina planira se pokretanje hidroelektrane Mokrice. Tako je, prema rečima funkcionera, opštini  neophodna kvalitetna infrastruktura autoputa. Izgradnja novog mosta preko Save će se voditi paralelno sa izgradnjom vodenog rezervoara hidroelektrane Mokrice.  To će omogućiti smanjenje troškova.

Pored toga, u naredne 2-4 godine u opštini Brežice renoviraće se nekoliko državnih magistrala, otvoriće se nove biciklističke staze (delimično na regionalnom putu Spodnja Pohanca – Gorni Lenart, a takođe na autoputu Brežice – Dobova i Čatež – Krška vas) i opremiti trotoari.

Izvor: dnevnik.si