U prostoru Školskog centra Škofja Loka diskutovano je o mogućnostima saradnje vodećih kompanija sa akademskom sredinom

U četvrtak, 24. januara 2019. godine, u prostoru Školskog centra Škofja Loka održan je događaj pod nazivom TOP Industrijski izziv, čiji je cilj bio promovisanje saradnje vodećih kompanija u zemlji s akademskim okruženjem s ciljem uspešne primene naprednih tehnologija u proizvodnji. U okviru događaja predstavljen je program strateškog partnerstva SRIP Tovarne prihodnosti.

Takođe su predstavljeni i klasteri i oblasti SRIP ToP, tehnološka rešenja za smart-fabrike, uspešno partnerstvo nauke i ekonomije (na primer Domel), model kompetencije za osoblje budućnosti. Školski Centar škofja Loka predstavio je učenje kroz pripravničku praksu kao svoju priču o uspehu.

Prema rečima direktora SRIP ToP centra, Rudi Pantjara, ovo je dugoročno javno-privatno partnerstvo koje okuplja predstavnike ekonomije, istraživačkih organizacija, vladinih agencija, nevladinih organizacija i drugih strana-

Dodajemo da u Sloveniji trenutno postoji 9 partnerstava za strateški razvoj i inovacije koje koordiniše Institut Jožef Štefan. SRIP ToP centar, osnovan pri njemu, vršiće funkciju posrednika između biznisa i naučnih krugova, pomažući razmenu znanja i iskustva, kao i proizvodnju novih produkata, usluga i tehnologija za fabrike budućnosti. SRIP ToP centar će pružati pomoć slovenačkim kompanijama da se probiju na svetsko tržište, stavljajući akcenat na tržišne segmente, da bi im omogućio status važnog evropskog dobavljača.

Izvor: gorenjskiglas.si