U školi Alma Mater Europaea biće održano predavanje direktora Istorijske arhive EU

U četvrtak, 25. jula 2019. u 17:00 sati u Alma Mater Europaea (Ljubljana, Dunajska cesta, 104/Kardeljev trg 1) održaće se predavanje dr Ditera Šlenkera, direktora Istorijske arhive EU (Firenca). Predavanje ogranizuje sekcija arhivistike Alma Mater Europaea.

Tokom predavanja dr Šlenker će detaljno govoriti o radu Istorijske arhive EU.

Ulaz je slobodan.

Izvor: sl-si.facebook.com